PANEL LED TECPRO

In PRODUCTES by aluzine rentals

El Panell de LED TecPro ofereix l’eficiència energètica del LED, perquè té molta més potència i el seu consum és menor al de qualsevol sistema incandescent. DEDOLIGHT Tec Pro